خرید و فروش کتاب http://ayanketab.com/ خرید و فروش انواع کتابهای نایاب و کمیاب و نفیس. http://irtextbook.mihanblog.com 2020-10-23T23:59:58+01:00 text/html 2015-09-12T12:03:29+01:00 irtextbook.mihanblog.com آیان کتاب کتاب سندبادنامه http://irtextbook.mihanblog.com/post/147 <img src="http://s3.picofile.com/file/8211690092/%D8%B3%D9%86%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br>کتاب سندباد نامه برای دانلود در سایت قرار گرفت.<br>کتاب سندباد نامه برای دانلود رایگان&nbsp; در آیان کتاب قرار داده شد.<br> <a rel="nofollow" class="ot-hashtag aaTEdf" href="https://plus.google.com/s/%23%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8" dir="rtl">#آیان_کتاب</a> <br> <a rel="nofollow" class="ot-hashtag aaTEdf" href="https://plus.google.com/s/%23ayanketab">#ayanketab</a> &nbsp;<br><br><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://ayanketab.com/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1/" class="ot-anchor aaTEdf" dir="ltr">http://ayanketab.com/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1/</a><br> text/html 2015-09-12T11:57:22+01:00 irtextbook.mihanblog.com آیان کتاب کتاب تام انگشتی فسقلی (تام بند انگشتی) http://irtextbook.mihanblog.com/post/146 <img src="http://s3.picofile.com/file/8211689968/%D8%AA%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%D9%81%D8%B3%D9%82%D9%84%DB%8C.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><img src="http://s6.picofile.com/file/8211690042/%D8%AA%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><a rel="nofollow" class="ot-hashtag aaTEdf" href="https://plus.google.com/s/%23%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8" dir="rtl">#آیان_کتاب</a><br><a rel="nofollow" class="ot-hashtag aaTEdf" href="https://plus.google.com/s/%23ayanketab">#ayanketab</a><br><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://ayanketab.com/product/%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B3%D9%82%D9%84%DB%8C/" class="ot-anchor aaTEdf" dir="ltr">http://ayanketab.com/product/تام-انگشتی-فسقلی/</a><br><br>تام انگشتی فسقلی مترجم: علیرضا اکبریان تام انگشتی فسقلی یا تام بند انگشتی روایتگر داستان زن مرد کشاورز فقیری است که صاحب بچه نمی شوند، شبی در در جلوی شومینه نشسته اند از صمیم قلب از خدا میخواهند به آنها بچه ی عطا فرمایید ولو اینکه قد بند انگشت باشد و خداوند نیز بچه ی قد بند انگشت مرحمت می کند! داستان دو زبانه است، هم فارسی هم انگلیسی.<br> text/html 2015-09-12T11:53:32+01:00 irtextbook.mihanblog.com آیان کتاب کتاب سیاه قلب http://irtextbook.mihanblog.com/post/145 <img src="http://s3.picofile.com/file/8211689926/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87_%D9%82%D9%84%D8%A8.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><a rel="nofollow" class="ot-hashtag aaTEdf" href="https://plus.google.com/s/%23%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8" dir="rtl">#آیان_کتاب</a> <br> <a rel="nofollow" class="ot-hashtag aaTEdf" href="https://plus.google.com/s/%23ayanketab">#ayanketab</a> <br><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://ayanketab.com/product/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%A8/" class="ot-anchor aaTEdf" dir="ltr">http://ayanketab.com/product/سیاه-قلب/</a><br><br>«مگی» و پدرش «مو» ، عاشق کتاب هستند و زیاد کتاب می‌خوانند. مو نیروی عجیبی دارد ؛ او می‌تواند با بلند خواندن شخصیت‌های کتاب را به دنیای واقعی بیاورد ، اما شخصیت‌های داستانی وارد زندگی آنها شده و دردسرآفرین شده‌اند. شب قبل از سفر بیگانه‌ای وارد خانه‌ی آنها می‌شود ؛ مگی از او می‌ترسد ... بیگانه کسی نیست ، جز «گرد انگشت» ، یک شخصیت داستانی خسته از دنیای شلوغ و پرسروصدا که حالا می‌خواهد برگردد به کتاب. ماجراهایی پیش می‌آید و مگی می‌فهمد مو با هدف مخفی کردن کتاب «سیاه‌قلب» راهی سفر شده است. مو کتاب را در کتابخانه‌ی «خاله الینور» مخفی می‌کند ، اما شبانه آدم‌های «کاپریکورن» ، یکی دیگر از شخصیت‌های کتاب سیاه‌قلب ، سر می‌رسند و مو و سیاه‌قلب را با خودشان می‌برند. خاله الینور و مگی برای نجات جان مو به محل اقامت کاپریکورن می‌روند. درزندان مگی پی به راز عجیبی می‌برد : مو می‌گوید یک روز که داشته با صدای بلند سیاه قلب را می‌خوانده ، گردانگشت و باستا و کاپریکورن از توی داستان آمده‌اند بیرون و مادر مگی به همراه دو گربه‌ای که همیشه موقع خواندن کتاب روی دامن او می‌نشسته‌اند رفته توی کتاب. گردانگشت می‌خواهد برگردد به کتاب ، اما کاپریکورن و باستا می‌خواهند مو با جادوی زبانش شخصیت‌ها را جابه‌جا کند. اینکه چه اتفاقی می‌افتد ، آیا مادر مگی برمی‌گردد به دنیای واقعی و گردانگشت وباستا و کاپریکورن به خواسته‌ی خود می‌رسند ، چیزی است که در کتاب سیاه قلب نوشته شده. text/html 2015-09-09T07:21:46+01:00 irtextbook.mihanblog.com آیان کتاب دیوان فریدالدین عطار نیشابوری http://irtextbook.mihanblog.com/post/144 <img src="http://s3.picofile.com/file/8211100684/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br>#آیان_کتاب<br>#ayanketab<br><br><a href="http://ayanketab.com/product/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C/" target="" title="">خرید کتاب</a><br><br><span style="font-size:13px;color:#000000;font-weight:normal;text-decoration:none;font-family:arial,sans,sans-serif;font-style:normal;">فریدالدین ابو حامد محمد بن ابوبكر ابراهیم بن اسحاق عطار نیشابوری، یكی از شعرا و عارفان نام آور ایران در اواخر قرن ششم و اویل قرن هفتم هجری قمری است. بنا بر آنچه كه تاریخ نویسان گفته اند بعضی از آنها سال ولادت او را ۵۱۳ و بعضی سال ولادتش را ۵۳۷ هجری.ق، می دانند. او در قریه كدكن یا شادیاخ كه در آن زمان از توابع شهر نیشابور بوده به دنیا آمد. از دوران كودكی او اطلاعی در دست نیست جز اینكه پدرش در شهر شادیاخ به شغل عطاری كه همان دارو فروشی بود مشغول بوده كه بسیار هم در این كار ماهر بود و بعد از وفات پدر، فریدالدین كار پدر را ادامه می دهد و به شغل عطاری مشغول می شود.</span><br> text/html 2015-09-08T07:19:41+01:00 irtextbook.mihanblog.com آیان کتاب کتاب Folk Tales From The Soviet Union http://irtextbook.mihanblog.com/post/143 <img src="http://s3.picofile.com/file/8211081600/1.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br>برای دانلود رایگان ( فصل اول) در آیان کتاب قرار داده شد <br>این کتاب چاپ سال 88 میلادی می باشد <br>برای دانلود کتاب به این لینک مراجعه کنید <br><a href="http://goo.gl/WsEgQu" style="word-break: break-all;" target="_blank" class="blue">http://goo.gl/WsEgQu</a> text/html 2015-09-07T12:07:20+01:00 irtextbook.mihanblog.com آیان کتاب کتاب سفرنامه امین الدوله http://irtextbook.mihanblog.com/post/142 <img src="http://s3.picofile.com/file/8207915192/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87.jpg" alt="" align="bottom" height="971" hspace="0" border="0" vspace="0" width="682"><br><br>#آیان_کتاب<br>#ayanketab<br><br><a href="http://ayanketab.com/product/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87-3/" target="" title="">خرید کتاب</a><br><br>کتاب حاضر<br>شرح سفر فرخ خان امین الدوله است از سال 1272 تا 1274ه.ق به مقصد پاریس ، به منظور<br>انعقاد قرارداد صلح با انگلیس بر سر مساله هرات که در نهایت به انعقاد قرار داد پاریس<br>در 1857 منجر شد.<br> text/html 2015-09-05T06:46:12+01:00 irtextbook.mihanblog.com آیان کتاب بزرگترین سایت فروشگاهی کتاب http://irtextbook.mihanblog.com/post/140 <img src="http://s6.picofile.com/file/8210327842/%D8%A8%D9%86%D8%B1_%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><br>#آیان_کتاب<br>#ayanketab<br><br><a href="http://www.ayanketab.com" target="" title="">http://www.ayanketab.com</a><br> text/html 2015-08-31T08:21:27+01:00 irtextbook.mihanblog.com آیان کتاب کتاب اسیر - فروغ فرخزاد http://irtextbook.mihanblog.com/post/139 <img src="http://s6.picofile.com/file/8209063734/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA_%D9%81%D8%B1%D8%AE_%D8%B2%D8%A7%D8%AF.jpg" alt="" align="bottom" height="740" hspace="0" border="0" vspace="0" width="704"><br><br>#آیان_کتاب<br>#ayanketab<br><br><a href="http://ayanketab.com/product/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D9%81%D8%B1%D8%AE-%D8%B2%D8%A7%D8%AF/" target="" title="">خرید کتاب</a><br><br>فروغ فرخزاد<br><br>اسیر<br>ترا می خواهم و دانم که هرگز<br>به کام دل در آغوشت نگیرم<br>توئی آن آسمان صاف و روشن<br>من این کنج قفس، مرغی اسیرم<br>&nbsp;<br>ز پشت میله های سرد و تیره<br>نگاه حسرتم حیران برویت<br>در این فکرم که دستی پیش آید<br>و من ناگه گشایم پر بسویت<br>&nbsp;<br>در این فکرم که در یک لحظه غفلت<br>از این زندان خامش پر بگیرم<br>به چشم مرد زندانبان بخندم<br>کنارت زندگی از سر بگیرم<br>&nbsp;<br>در این فکرم من و دانم که هرگز<br>مرا یارای رفتن زین قفس نیست<br>اگر هم مرد زندانبان بخواهد<br>دگر از بهر پروازم نفس نیست<br>&nbsp;<br>ز پشت میله ها، هر صبح روشن<br>نگاه کودکی خندد برویم<br>چو من سر می کنم آواز شادی<br>لبش با بوسه می آید بسویم<br>&nbsp;<br>اگر ای آسمان خواهم که یکروز<br>از این زندان خامش پر بگیرم<br>به چشم کودک گریان چه گویم<br>ز من بگذر، که من مرغی اسیرم<br>&nbsp;<br>من آن شمعم که با سوز دل خویش<br>فروزان می کنم ویرانه ای را<br>اگر خواهم که خاموشی گزینم<br>پریشان می کنم کاشانه ای را .<br> text/html 2015-08-26T05:03:05+01:00 irtextbook.mihanblog.com آیان کتاب کتاب التفاصیل http://irtextbook.mihanblog.com/post/138 <img src="http://s6.picofile.com/file/8208395126/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br>#آیان_کتاب<br>#ayanketab<br><br><a href="http://www.ayanketab.com" target="" title="">http://www.ayanketab.com</a><br><br>کتاب التفاصیل عنوان اثرهای نقیضه یا به قول<br>فرنگیان پارودی و طنزآمیز اجتماعی، سیاسی و فرهنگی توللی است که در خلال <br>سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۴ در مطبوعات آن زمان چاپ و بعد به صورت کتاب مستقلی <br>منتشر شده است .<br>....<br> text/html 2015-08-26T04:56:22+01:00 irtextbook.mihanblog.com آیان کتاب کتاب پویه http://irtextbook.mihanblog.com/post/137 <img src="http://s6.picofile.com/file/8208395134/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%87.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br>#آیان_کتاب<br>#ayanketab<br><br><a href="http://www.ayanketab.com" target="" title="">http://www.ayanketab.com</a><br><br>این دفتر شامل 5 شعر میباشد.<br>....<br> text/html 2015-08-26T04:55:40+01:00 irtextbook.mihanblog.com آیان کتاب کتاب پیام مهربانی http://irtextbook.mihanblog.com/post/136 <img src="http://s6.picofile.com/file/8208395218/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br>#آیان_کتاب<br>#ayanketab<br><br><a href="http://www.ayanketab.com" target="" title="">http://www.ayanketab.com</a><br><br>حاوی پیام های تبریک نوروز باستانی ایرانیان به خط غلامحسین امیرخانی .<br> text/html 2015-08-26T04:53:43+01:00 irtextbook.mihanblog.com آیان کتاب کتاب جای پای اسکندر و سفری در بلوچستان http://irtextbook.mihanblog.com/post/135 <img src="http://s3.picofile.com/file/8208395268/%D8%AC%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br>#آیان_کتاب<br>#ayanketab<br><br><a href="http://www.ayanketab.com" target="" title="">http://www.ayanketab.com</a><br><br>نخستین رد پای سرگذشت نامه های اسكندری در ایران و <br>اسكندرنامه های پارسی پس از یورش پدیدار شد كه جامعه ایرانی دچار گسستگی با<br> ادبیات باستانی خویش شده بود.برای نمونه در سده ششم هجری، نگارنده گمنام مجمل التواریخ و القصص، از دفتری با نام «اخبار اسكندر» سخن می گوید.<br> text/html 2015-08-26T04:51:39+01:00 irtextbook.mihanblog.com آیان کتاب کتاب رقم مهر حافظ http://irtextbook.mihanblog.com/post/134 <img src="http://s6.picofile.com/file/8208395292/%D8%B1%D9%82%D9%85_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br>#آیان_کتاب<br>#ayanketab<br><br><a href="http://www.ayanketab.com" target="" title="">http://www.ayanketab.com</a><br><br>ز کوی یار می​آید نسیم باد نوروزی<br>از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی<br>چو گل گر خرده​ای داری خدا را صرف عشرت کن<br>که قارون را غلط​ها داد سودای زراندوزی<br>ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است<br>که زد بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزی<br>به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی<br>به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی<br>چو امکان خلود ای دل در این فیروزه ایوان نیست<br>مجال عیش فرصت دان به فیروزی و بهروزی<br>طریق کام بخشی چیست ترک کام خود کردن<br>کلاه سروری آن است کز این ترک بردوزی<br>سخن در پرده می​گویم چو گل از غنچه بیرون آی<br>که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی<br>ندانم نوحه قمری به طرف جویباران چیست<br>مگر او نیز همچون من غمی دارد شبانروزی<br>می​ای دارم چو جان صافی و صوفی می​کند عیبش<br>خدایا هیچ عاقل را مبادا بخت بد روزی<br>جدا شد یار شیرینت کنون تنها نشین ای شمع<br>که حکم آسمان این است اگر سازی و گر سوزی<br>به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم<br>بیا ساقی که جاهل را هنیتر می​رسد روزی<br>می اندر مجلس آصف به نوروز جلالی نوش<br>که بخشد جرعه جامت جهان را ساز نوروزی<br>نه حافظ می​کند تنها دعای خواجه تورانشاه<br>ز مدح آصفی خواهد جهان عیدی و نوروزی<br>جنابش پارسایان راست محراب دل و دیده<br>....<br> text/html 2015-08-26T04:50:39+01:00 irtextbook.mihanblog.com آیان کتاب کتاب رها http://irtextbook.mihanblog.com/post/133 <img src="http://s3.picofile.com/file/8208395376/%D8%B1%D9%87%D8%A7.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br>#آیان_کتاب<br>#ayanketab<br><br><a href="http://www.ayanketab.com" target="" title="">http://www.ayanketab.com</a><br><br>شعر توللی عمدتاً شعری عاشقانه، رمانتیک و احساساتی است: با تصاویر، <br>واژه‌ها و ترکیب‌های فریبندهً خوشاهنگ، که با بیان شاعرانهً احساسات فردی، <br>بیش از هر چیز از کامجویی‌های جسمانی سخن می‌گوید؛ و توفیق وی در شاعری، به<br> سبب همین شعرهاست. توللی در سرودن شعر عاشقانه به شیوه نو، روزگاری پیشرو و<br> نظریه‌پرداز بوده‌است و در این زمینه سهم بزرگی دارد.<br> text/html 2015-08-26T04:49:04+01:00 irtextbook.mihanblog.com آیان کتاب کتاب روزنامه های شرف و شرافت http://irtextbook.mihanblog.com/post/132 <img src="http://s3.picofile.com/file/8208395384/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D9%88_%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br>#آیان_کتاب<br>#ayanketab<br><br><a href="http://www.ayanketab.com" target="" title="">http://www.ayanketab.com</a><br><br> به خط میرزا محمدرضای كلهر و میرزا زین العابدین ملك الخاطین شماره ۱ تا ۸۷ روزنامه شرف از سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۹ هجری قمری روزنامه شرافت از شماره ۱ تا ۶۶ از سال ۱۳۱۴ تا ۱۳۲۱ هجری قمری با نقاشیهای میرزا ابوتراب غفاری - میرزا مهدی مصور الملك - میرزا موسی. ...<br>