قبول سفارشات......09194142549...... 66121608-021..........خریدار کتابخانه شخصی شما در اسرع وقت

ترجمه رساله قشیریه

نوشته شده توسط :آیان کتاب
دوشنبه 26 مرداد 1394-08:25 ق.ظ#آیان_کتاب
#ayanketab

http://ayanketab.com/product/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%82%DB%8C%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87/

رساله ی قشیریه نامه یا پیامی است كه قشیری ان را به
صوفیان شهرهای اسلام فرستاده است و علت نوشتن ان ظهور فساد در طریقت و
انحراف صوفی نمایان از آداب و سنن مشایخ پیشین و ظهور مدعیان دور از حقیقت و
دروغین بوده، و مصنف در مقدمه، این مطلب را از روی سوز و گداز شرح داده
است. این كتاب كه یكی از مآخذ و
اسناد مهم و معتبر تصوف است مشتمل بر عقاید صوفیان و بیان معرفت و محبت و
شوق و وظایف مرید و مراد و اثبات كرامات اولیا و احوال صوفیان است و كسانی
كه بخواهند از اصول طریقت یا تاریخ تصوف اصطلاحات صوفیان اطلاع درست و
مستند داشته باشند از مطالعه این كتاب و مراجعه بدان هرگز بی نیاز نخواهند
بود. تالیف متن عربی كتاب در
نیمه ی اول قرن پنجم انجام گرفته، و در همان زمان یا كمی دنبال تر، ابوعلی
حسن بن احمد عثمانی آن را به فارسی ترجمه كرده است.
نظرات() 

ترانه های خیام

نوشته شده توسط :آیان کتاب
دوشنبه 26 مرداد 1394-08:22 ق.ظ#آیان_کتاب
#ayanketab

http://ayanketab.com/product/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85/

ترانه های خیام نام کتابی است که صادق هدایت به تصحیح رباعیات خیام
منتشر کرده و با مقدمه زیبا و محکم خود دلایلی مهم برای نظرات خود آورده.
شاید کمتر کتابی در دنیا مانند مجموعة ترانه های خیام تحسین شده، مردود و
منفور بوده، تحریف شده، بهتان خورده، محکوم گردیده، حلاجی شده، شهرت
عمومی و دنیاگیر پیدا کرده و بالاخره ناشناس مانده
نظرات() 

تاریخ بیداری ایرانیان

نوشته شده توسط :آیان کتاب
دوشنبه 26 مرداد 1394-08:20 ق.ظ#آیان_کتاب
#ayanketab

http://ayanketab.com/product/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86/

این اثر در واقع یادداشت های مؤلف است در شش جلد كه در دو مجلد تنظیم شده است. مقدمة
آن مشتمل است بر احوال گروهی از بزرگان و مشروطه خواهانی چون شیخ احمد
روحی و میرزا آقاخان كرمانی و نیز شرح حوادث مهمی چون واقعة رژی ، نامه های
میرزای شیرازی و ناصرالدین شاه دربارة این واقعه و تلگراف های مبادله شده و
سپس حالات میرزا رضای كرمانی و صورت بازجویی از او. از جمله مطالب دیگر
مقدمه شرح احوالات میرزا سعید خان وزیر امور خارجه ، میرزا ملكم خان ، آقا
شیخ علی مؤلف قانون ناصری و میرزا علی خان امین الدوله است.
مجلد اول ، جلد یك تا سه را دربردارد. جلد اول
، دربارة تشكیل انجمن مخفی و شرح جلسات آن است. این جلد ادامة حوادث تا
شروع انقلاب مشروطه را دربردارد. انجمن مذكور دو سال قبل از انقلاب مشروطه
شروع به كار كرد و نخستین جلسة آن با حضور مؤید الاسلام در 18ذی حجة 1322ق.
در منزل او تشكیل گردید.
جلد دوم ، در شرح حوادث روزانة عصر
مشروطة صغیر و هجرت به شاه عبدالعظیم(ع) و مأموریت امیر بهادر برای
بازگرداندن علمای مهاجر و حوادث دیگر آن دو سال ، چون دستگیری مجد الاسلام
و میرزا آقا نورا... اصفهانی و شرح مواعظ سید محمد طباطبایی و تشكیل انجمن
مخفی دوم است.
جلد سوم ، در دنباله حوادث جلد پیشین ،
باز هم راجع به رویدادهای دیگر نهضت مشروطیت ، چون عزل عین الدوله و نصب
میرزا نصرا...مشیرالدوله و امضای فرمان مشروطیت به دست مظفرالدین شاه و باز
شدن بازار و چراغانی و تشكیل اولین مجلس و تنظیم نظام نامة انتخابات مجلس
شورای ملی می باشد.
نظرات() 

سایه روشن

نوشته شده توسط :آیان کتاب
دوشنبه 26 مرداد 1394-08:17 ق.ظ#آیان_کتاب
#ayanketab

http://ayanketab.com/product/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86/

- بعد
از آنکه مردیم چه اهمیتی دارد که یادگار موهوم ما درکله یک دسته میکروب که
روی زمین می غلطد ، بماند یا نه و از کارهایمان دیگران کیف بکنند یا نه ؟
۲- تو از درد عشق کیف می کنی نه خود عشق و این درد عشق است که تورا هنر مند کرده است .
۳- به طور کلی بشر در باطن همیشه یک جور بوده ، یک جور احساسات داشته ، یک جور فکر کرده .
۴- آخرین فتح بش آزادی او از قید احتیاجات زندگی خواهد بود ، یعنی اضمحلال و نابود شدن نژاد او از روی زمین
۵- گمان می کنی میل به مرگ
ضعیف تر از میل به زندگی است ؟ همیشه عشق و مرگ با هم توام است. همیشه بشر
به اسم جنگ و مبارزه با زندگی کوشیده ولی در حقیقت خواستار مرگ بوده است.
۶- و احساسات بشر هیچوقت عوض
نمی شود. اگر روزی بشر می توانست مدار زمین را هم بدور خورشید تغییر بدهد ،
اگر خودش رابستاره سیریوس هم می رسانید همان آدمیزاد ضعیف و ترسو و
احساساتی بود .
نظرات() 

نوادر التبادر لتحفه البهادر

نوشته شده توسط :آیان کتاب
دوشنبه 26 مرداد 1394-08:14 ق.ظ#آیان_کتاب
#ayanketab

http://ayanketab.com/product/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1/

نویسنده: محمدبن‌ایوب دنیسری
گردآورنده: محمدتقی دانش‌پژوه
گردآورنده: ا یرج افشار
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نظرات() 

نیرنگستان

نوشته شده توسط :آیان کتاب
دوشنبه 26 مرداد 1394-08:12 ق.ظ#آیان_کتاب
#ayanketab

http://ayanketab.com/product/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/


نیرنگستان
کتابی است در مورد آداب و رسوم و خرافات رایج بین ایرانیان که در طول
تاریخ روی هم تلنبار شده و مردم گویی در زیر آن ها مدفون شده اند. این ها
چون کارتنک بر دست و پای مردم تنیده شده و رهایی از آن ها حتا اگر میلی به
این کار در کسی باشد بسادگی امکان ندارد. این ها در کل و از آن جا که به
ندرت می‌توان خوب و بدشان را از هم جدا کرد، در مجموع دست و پا گیر و خفقان
آورند.شاید
یکی از مللی که بیشترین حجم این نیرنگها را دارد ایران باشد. چرا که در طی
تاریخ اقوام گوناگونی به این‌جا آمده و ضمن فتح کشور در این‌جا مانده و
زاد و ولد کرده اند. هر یک از این اقوام با خود هر آنچه را که داشته با خود
آورده و در این جا پراکنده اند. آن ها اکنون دیگر ایرانی هستند و این
خرافات را هم ما ایرانی می نامیم. هدایت به نقل از هگل می گوید:


در
خصوص پیدایش خرافات و افسانه ها نزد اقوام اولیه، مبدا و اصول آن ها همه از
یک احتیاج طبیعی ناشی می شود که به صورت اصل علت و معلول در قوانین عقلانی
بروز کرده و به خصوص این خرافات در اثر حوادث طبیعی مانند رعد و برق و
زمین لرزه و خسوف و کسوف و غیره که تولید ترس یا تهدید خطری را می کند
ایجاد می شود. لزوم وجود این حوادث طبیعی که محکوم قانون علت و معلول است
نزد مردمان اولیه ثابت شده و می رساند که آن ها این خاصیت را از نیاکان
خودشان –میمون های بزرگ- به ارث برده اند. او وجود خرافات که بیشتر ناشی از
ترس است را در حیوانات هم مثال می‌زند.بررسی های هدایت، به گونه ای مادر خرافات موجود در ایران را از افکار و عقاید همسایگان یعنی کلده و آشور هم  می
بیند. با خدای ترسناکشان. قربانی ها. سعد و نحس ها. ساعتها و تاثیر
ستارگان برهم. ایرانی ها با این که در این زمینه کمترین استعداد پذیرش را
داشته اند ولی بهرحال تاثیر گرفته اند.  هرچندبسیاری از باورهای موجود در کتاب شاید امروزه حتا در میان قشری ترین لایه های اقوام ایرانی، غریبه باشند.
نظرات() 

طوطی نامه

نوشته شده توسط :آیان کتاب
دوشنبه 26 مرداد 1394-08:09 ق.ظ#آیان_کتاب
#ayanketab

http://ayanketab.com/product/%D8%B7%D9%88%D8%B7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/

«طوطی‌نامه» یا «جواهرالاسمار»
«طوطی‌نامه»
ترجمه ی كتاب «سوكه سپتاتی»  (Suka saptati)، یعنی «هفتاد طوطی» است كه در
دوره ی ساسانیان از سنسكریت به زبان پهلوی برگردانده شده است.
«جواهر
الاسمار» تألیفی است متعلق به سده ی هشتم هجری، از عماد بن محمد الثغری، و
بنابر پژوهش آقای شمس‌ آل احمد، اصل سه كتاب «طوطی‌نامه»، «كلیله و دمنه» و
«هزار و یك شب» یعنی «سوكه سپتاتی»، «پنجاتنترا» و «كاتاساریت ساكارا»،
الگوی كار مؤلف «جواهر الاسمار» بوده است.
آقای شمس آل احمد، مصحح كتاب
«جواهر الاسمار»، در برگ ۵۱ پیش درآمد این كتاب، در مورد معنی «جواهر
الاسمار» گفته است: «جواهر الاسمار یك تركیب عربی است. جواهر جمع جوهر
(معرب گوهر یا گهر) و به معنای هر سنگ گران بها و دردانه. و اسمار جمع سمر
است؛ به معنای افسانه و حكایت. وقتی سخن به جواهر تشبیه شود، مراد اشاره به
فصاحت آن است. مؤلف این كتاب، از این جهت اثر خویش را «جواهر الاسمار»
خوانده است كه در گزینش حكایت هایش وسواس و دقت یك جوهری را به كار برده
است.»
نظرات() 

بچه های عمو تم

نوشته شده توسط :آیان کتاب
دوشنبه 26 مرداد 1394-08:07 ق.ظ#آیان_کتاب
#ayanketab

http://ayanketab.com/product/%D8%A8%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%85/

کلبه عمو تام کتابی است با موضوع ضد برده‌داری نوشتهٔ هریت بیچر استو نویسنده آمریکایی.
کتاب در سال ۱۸۵۲ منتشر شد و تاثیر زیادی بر جنگ داخلی آمریکا، موضوع آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار و برده‌داری در آمریکا گذاشت.کلبه عمو تام درابتدا به صورت پاورقی در یکی از روزنامه‌ها چاپ شد و وقتی به صورت کتاب چاپ شد نه تنها در آمریکا
بلکه در تمام کشورهای جهان نیز میلیون‌ها نسخه از آن به فروش رفت و تا
سالها نمایش‌هایی بر اساس آن بر صحنه تئاترهای جهان اجرا شد. این داستان روایتی است از بیرحمی ها و تبعیض ها و نادیده گرفتن انسان ها وغرور و خود بزرگ بینی.


نظرات() 

پروین دختر ساسان

نوشته شده توسط :آیان کتاب
دوشنبه 26 مرداد 1394-08:05 ق.ظ#آیان_کتاب
#ayanketab

http://ayanketab.com/product/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86/

پروین دختر ساسان نگارش آذر ۱۳۰۷ اتمام ۱۳۰۹ نمایشنامه‌ای در سه پرده از صادق هدایت است. مکان و زمان وقوع آن در ری
و سدهٔ اول قمری است در پردهٔ اول اعراب تقریباً تمامی شهرهای ایران را
تسخیر کرده و اینک به پشت دروازه‌های ری رسیده‌اند. از نبردهای قبل و
سرنوشت دهشت بار نواحی اشغال شده زیاد صحبت می‌شود. پایان پردهٔ اول به شکل
یک ملودرام است و دو عاشق پروین و پرویز را در کنار یکدیگر نشان می دهد.
پرویز که از افسران پادگان شهر است خداحافظی می‌کند و به قرارگاهش در
سنگرهای دفاعی باز می‌گردد.
در پردهٔ دوم پدر پروین دچار بیماری مهلکی است که علت آن معلوم نیست و
پس از آنکه چهار سرباز وارد خانه می‌شوند و نوکر را می‌کشند و پروین را با
خود می‌برند، جان می‌سپرد.
در پرده سوم فرمانده لشکر اعراب به پروین اطلاع می‌دهد که نامزدش در جنگ
کشته شده‌است. سپس قصد دست درازی به او می‌کند. پروین خنجر او را می‌کشد و
خود را به هلاکت می‌رساند.
نظرات() 

شیطان و خدا

نوشته شده توسط :آیان کتاب
دوشنبه 26 مرداد 1394-08:01 ق.ظ#آیان_کتاب
#ayanketab

http://ayanketab.com/product/%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D8%A7/

شیطان وخدا اثر ژان پل سارتر نویسنده ی فرانسوی است که ابوالحسن نجفی آن را ترجمه کرده است.

موضوع این نمایشنامه سرگذشت مردیست که می‌خواهد آزادانه اول «بدی» را و سپس
«خوبی» را تجربه کند. پس نخست شیطان و سپس خدا را سرمشق خود قرار می‌دهد.
اما بیهودگی این انتخاب را درمییابد؛ زیرا کاری عبث است که در انزواء و به
دور از جامعه صورت می‌گیرد. صحنه وقایع در آلمان دوره رنسانس میابشد در آن
زمان که زمین‌داران با زمین‌داران و روستائیان با زمین‌داران می‌جنگند.
گوتس، سردار جنگ، که فرزند حرام‌زاده مادری از طبقه اشراف و پدری از طبقه
دهقان است، نخست تصمیم گرفته است که بدی کند؛ دست به غارت می‌زند و می‌جنگد
و به یارانش خیانت می‌کند؛ ولی سرانجام بدی به نظرش یکنواخت می‌آید و از
اینکه همواره باید رذالتهای تازه‌ای ابداع کند خسته می‌شود. در رویارویی با
کشیشی که هاینریش نام داشت تصمیم می‌گیرد که از این پس خوبی کند و مرد
مقدسی شود. اما انگیزه او عشق به بشر نمی‌باشد، بلکه میل رسیدن به جایگاه
است

نظرات() 

طاعون

نوشته شده توسط :آیان کتاب
دوشنبه 26 مرداد 1394-07:59 ق.ظ#آیان_کتاب
#ayanketab

http://ayanketab.com/product/%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%86/

طاعون,اثر اگزیستانسیالیستی آلبر کامو, ماجرای شهر آرام و خوشبختی را بازگو می کند که در کمال بی خبری طاعون
به ان حمله ور می شود و ارتباط شهر با همه جا قطع می شود . کامو در رمان
به بررسی حالات و روحیات افراد در زمان های مختلف این دوره پرداخته است .
حس همدلی ، وحشیگری ، عذاب وجدان و .... در یک بلای همگانی . وقتی در
ناامیدی به یاد خوشی ها و کارهای تلخ گذشته هستیم ....

نظرات() 

فواید گیاه خواری

نوشته شده توسط :آیان کتاب
دوشنبه 26 مرداد 1394-07:57 ق.ظ#آیان_کتاب
#ayanketab

http://ayanketab.com/product/%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C/

کتاب فواید گیاهخواری صادق هدایت به واقع قوی ترین و ماندگارترین کتاب برای شروع گیاهخواری است و بسیاری از گیاهخواران این کتاب را اثر محبوبشان می دانند .در این کتاب هدایت با آوردن هزار و یک دلیل معتبر انسان را از خوردن گوشت منع میکند و به گیاه خواری دعوت میکند
نظرات() 

مسخ

نوشته شده توسط :آیان کتاب
دوشنبه 26 مرداد 1394-07:55 ق.ظ#آیان_کتاب
#ayanketab

http://ayanketab.com/product/%D9%85%D8%B3%D8%AE/

مَسخ (به آلمانی: Die Verwandlung) رمان کوتاه یا داستان کوتاهی از فرانتس کافکا است که در پاییز نوشته شده و در اکتبر ۱۹۱۵ در لایپزیگ به چاپ رسید. مسخ از مهمترین آثار ادبیات فانتزی قرن بیستم است که در دانشکده‌ها و آموزشگاه‌های ادبیات سراسر جهان غرب تدریس می‌شود.سه ترجمه از مسخ موجود است. اولین ترجمه فارسی این اثر از روی ترجمه فرانسوی به قلم صادق هدایت منتشر شده‌است. ترجمه دیگری از فرزانه طاهری در سال ۱۳۶۸ توسط انتشارات نیلوفر منتشر شد که از کتاب ترجمه شده به زبان انگلیسی بود. ترجمه دیگر از علی اصغر حداد و نشر ماهی از متن اصلی آلمانی صورت گرفته‌است. داستان در مورد فروشنده جوانی به نام گرگوار سامسا است که یک روز
صبح از خواب بیدار می‌شود و متوجه می‌شود که به یک مخلوق نفرت‌انگیز
حشره‌مانند تبدیل شده‌است. دلیل مسخ سامسا در طول داستان بازگو نمی‌شود و
خود کافکا نیز هیچگاه در مورد آن توضیحی نداد. لحن روشن و دقیق و رسمی
نویسنده در این کتاب تضادی حیرت انگیز با موضوع کابوس وار داستان دارد.
نظرات() 

موئیرا

نوشته شده توسط :آیان کتاب
دوشنبه 26 مرداد 1394-07:49 ق.ظ#آیان_کتاب
#ayanketab

http://ayanketab.com/product/%D9%85%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B1%D8%A7/

موئیرا کتابی ادبی که توسط ژولین گرین نویسنده ی
آمریکایی(ژولین گرین)تالیف شده  و عبدالله
توکل آن را ترجمه کرده است.این کتاب جزء یکی از آثار ادبی برجسته ی جهان است و
مانند آثار دیگر ای نویسنده بازتاب زندگی نامه ی طولانی او و در عین حال آیینه ای
سه بعدی است.

نظرات() 

نوشته های پراکنده

نوشته شده توسط :آیان کتاب
دوشنبه 26 مرداد 1394-07:47 ق.ظ#آیان_کتاب
#ayanketab

http://ayanketab.com/product/%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87/

نوشته های پراکنده صادق هدایت شامل مقالات ، پژوهش ها ، ترجمه متون و
داستان هایی است که وی در طی عمر کوتاه ادبی خود در مجلات و روزنامه ها به
چاپ رسانیده است که بعد از مرگش توسط حسن قائمیان-از دوستان هدایت-جمع آوری
شد.

این مجموعه شامل:

1 - چایکووسکی

2 - در پیرامون لغت فرس اسدی

3 - شیوه نوین در تحقیق ادبی

4 - شیوه های نوین در شعر فارسی

5 - شهرستان های ایرانشهر

6 - خط پهلوی و الفبای صوتی
نظرات() 
درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


پیوندها:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic